ประวัติ

พิศลย์ มนัสชินอภิสิทธิ์

นักแซ็กโซโฟนชาวไทยที่ได้รับรางวัล Best Thai performer ในงานแข่งขัน Jean Marie Londeix International Saxophone Competition 2017 และได้รับเลือกเป็นศิลปินของ Selmer Saxophone Artist (Paris) พิศลย์ได้รับรางวัลการแข่งขันมากมาย อาทิเช่น Prix Walo- Sprungbrett 2017 ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ , 3rd prize Asian saxophone competition 2016 ณ ประเทศไต้หวัน, 2nd prize Osaka International Music Competition 2014 ณ ประเทศญี่ปุ่น และรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง Settrade Music Competition 2013 ณ ประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้ พิศลย์ได้แสดงในเวทีนานาชาติมากมาย อาทิเช่น Eurosax 2014 ณ ประเทศสเปน, Vienna International Saxfest 2016 ณ กรุงเวียนา ประเทสออสเตรีย, World Saxophone congress 2015 ณ ประเทศฝรั่งเศส และ 2018 ณ ประเทศโครเอเชีย, Zurich International Saxfest 2017 ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และ Palma de Mallorca Saxophone Festival 2018 ณ ประเทศสเปน เป็นต้น

พิศลย์เข้าร่วม Masterclass กับนักแซกโซโฟนที่มีชื่อเสียงหลายท่าน เช่น Jean-Marie Londeix, Frederick Hemke, Marcus Weiss, Andy Scott, Dr. Chiu HuanWu, Dr. Scolt Turpen, Masato Kumoi, Dr. Kenneth Tse, David Nabb, Nobuya Sugawa, Lars Mlekusch, Joonatan Rautiola and Claude Delangle

พิศลย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านดนตรี จาก Zürcher Hochschule der Künste ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ จบการศึกษามัธยมตอนปลายจาก วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยลัยมหิดล ซึ่งทั้งสองสถานบันพิศลย์ได้ศึกษากับ Prof. Lar Mlekusch, Prof. Shyen Lee และ อาจารย์วิศุวัฒน์ พฤษวานิช

ปัจจุบันพิศลย์กำลังศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท ณ Zürcher Hochschule der Küntse ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

แนวทางการเล่นแซ็กโซโฟนของพิศลย์นั้นได้มุ่งเน้นไปในการนำเสนอดนตรีร่วมสมัย(Contemporary Music) และ เทคโนโลยีดนตรี(Music Technology) โดยที่ประพันธ์ขึ้นโดยนักประพันธ์เพลงสมัยใหม่ ปัจจุบันพิศลย์ได้มีการร่วมมือกันนักประพันธ์ชาวไทย ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสิฐ ในการนำเสนอดนตรีร่วมสมัยต่างๆ โดยที่มีผลงานในเวทีนานาชาติ อาทิเช่น Vienna Saxfest 2016 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย, “Diffused Portrait” 2017 ณ ประอังกฤษ และ ประเทศเนเธอร์แลนด์, Thailand International Composition Festival 2016 ณ กรุงเทพมหานคร และ Tesselat Composer Collective 2018 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น